Sản phẩm CNTT của người Việt

Chúng tôi xây dựng trang sản phẩm này là mong muốn giới thiệu một số sản phẩm ứng dụng của người Việt Nam, đặc biệt là của các thành viên cộng đồng C Việt đến với mọi người, nhằm giúp mọi người trên toàn thế giới biết đến các sản phẩm CNTT của Việt nam.

Hiện nay chúng tôi chưa đưa sản phẩm nào nên trang này vì chúng tôi còn đang xem xét, cập nhật thông tin và đưa ra kế hoạch cho việc này. Chúng tôi sẽ chia thành nhiều phần giúp người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm.

Các sản phẩm nào sẽ được trình bày tại trang này?

 1. Sản phẩm do người Việt, đặc biệt là thành viên có nhiều đóng góp cộng đồng C Việt
 2. Sản phẩm opensource(Ưu tiên)
 3. Sản phẩm miễn phí (Ưu tiên sản phẩm tốt và là sản phẩm của thành viên có nhiều đóng góp với cộng đồng C Việt)
 4. Sản phẩm thương mại.

Tại sao bạn lại giới thiệu sản phẩm CNTT của bạn ở trang này?

 1. Đây là một website về CNTT ở mức lớn và có độ tin tưởng cao với cộng đồng người Việt Nam
 2. Có số lượng lớn thành viên truy cập mỗi ngày, giúp mọi người biết đến sản phẩm của bạn nhanh chóng
 3. Là một cầu nối giữa bạn là người sử dụng trên toàn thế giới thông qua một site duy nhất

Làm thế nào để sản phẩm của bạn được giới thiệu ở trang này?

Rất đơn giản là bạn cần cần cập nhật đầy đủ thông tin sau cho sản phẩm của mình và gửi cho chúng tôi qua email hoặc post vào diễn đàn Sản phẩm của bạn là gì.

 1. Tên sản phẩm
 2. Mô tả về sản phẩm (ít nhất là 136 từ)
 3. Hình ảnh minh họa cho sản phẩm
 4. Screenshot về sản phẩm
 5. Với sản phẩm lớn, bạn cần có file hướng dẫn hoặc website hướng dẫn sử dụng

Đặc biệt lưu ý: Để ủng hộ và duy trì site cộng đồng C Việt được hoạt động tốt và phát triển mạnh, chúng tôi sẽ thu phí $1/tháng đối với mỗi sản phẩm thương mại khi bạn muốn trình bày nên trang này. Rất mong các bạn ủng hộ và góp ý qua email: admin@congdongcviet.com

Xin trân trọng giới thiệu!
Ban quản trị website cộng đồng C Việt!