Tin tức Cộng đồng C Việt

Do sự cố tại FPT Data Center bắt đầu từ ngày 06 tháng 11 năm 2011, Cộng đồng C Việt xin thông báo tạm ngưng việc đăng ký thành viên mới cho đến khi sự cố được khắc phục trở lại. Đây là sự cố ngoài khả năng xử lý của cộng đồng C Việt, vì thế chúng tôi không thể biết khi nào sự cố được khắc phục trở lại.

Tất cả các thành viên đã đăng ký trong thời gian xảy ra sự cố trên, có thể kích hoạt tài khoản của mình bằng cách: Sử dụng email đã đăng ký gửi một email đến admin @congdongcviet.com kèm theo tên đăng nhập đã đăng ký để được kích hoạt!

Từ 20 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2011, cộng đồng C Việt được thêm sự hỗ trợ từ một server khác, việc đăng ký thành viên được mở trở lại. Tuy nhiên, sự cố tại FPT vẫn chưa được khắc phục => các thành viên sử dụng ADSL không phải của FPT vẫn còn hiện tượng kết nối chậm, các thành viên ở nước ngoài sẽ có khả năng không thể truy cập vào cộng đồng C Việt được.

Thành thật xin lỗi!
Kevin Hoang